Thursday, September 29, 2011

SEBUAH KESEMPATAN

Ada tiga jenis manusia melihat sebuah kesempatan. Dalam pepatah Mandarin dikatakan :

Orang yang lemah, menunggu kesempatan.
Orang yang kuat, menciptakan kesempatan.
Orang yang cerdik/bijak, memanfaatkan kesempatan. 

google image


Pertama; 

Bagi orang yang lemah, bila kesempatan belum datang, dia akan menunggu dan menunggu sampai kesempatan itu datang. Apabila kesempatan belum juga datang, dia berfikir, ini memang nasibku.


Kedua; 

Bagi orang kuat, bila kesempatan belum datang, dia akan menggunakan pelbagai macam cara, kreativiti, hubungan, dan segenap kemampuannya untuk menciptakan kesempatan itu datang kepadanya.


Ketiga; 

Bagi orang cerdik/bijak, dia akan memanfaatkan kesempatan kerana dia menyedari kesempatan adalah sesuatu yang berharga, belum tentu kesempatan itu datang untuk kedua kali.


Memang pada keadaan tertentu, kadang-kadang munculnya kesempatan itu memerlukan waktu. Kita perlu menunggu sesaat, tetapi bukan dengan sikap pasif. Sebaliknya, kita menunggu kesempatan itu dengan sikap waspada, proaktif dan penuh kesediaan.

Seperti bersedianya seekor kucing yang akan menangkap tikus. Kucing harus sabar, waspada, penuh persediaan menunggu kesempatan tikus keluar dari lubang persembunyiaannya. Sebaik tikus keluar, kucing akan segera menerkam mangsanya.


Keberhasilan kucing melumpuhkan tikus adalah serangkaian proses melakukan tiga hal yang dibicarakan di atas, iaitu kemampuan menunggu kesempatan bukan secara pasif tetapi proaktif, penuh kesediaan. Apabila kesempatan tercipta, langsung dimanfaatkan.

Kesempatan merupakan salah satu factor yang harus dimiliki bagi sesiapa saja yang mahu mengembangkan diri. Tanpa kesempatan yang tersedia, tidak mungkin kita boleh sukses. Oleh itu, bila kesempatan belum datang, kita harus berusaha menciptakannya, bahkan di dalam kesulitan pun, jika kita punya kekuatan untuk berusaha terus menerus, suatu hari, kesempatan pasti akan datang.

Seperti yang dikatakan oleh ilmuan besar Albert Enstein : 'IN THE MIDDLE OF DIFFICULTY LIES OPPORTUNITIES'. Di dalam setiap kesulitan terdapat kesempatan. Pastikan dengan segenap kretiviti, kertas kerja, kesungguhan dan niat baik kita ciptakan kesempatan, manfaatkan kesempatan untuk mengembangkan diri semaksimum mungkin dan memperoleh kehidupan yang lebih baik, lebih sukses, dan lebih bererti!


Sumber:
_sesuatu_diantara_waktu_
bluesselamanya

No comments:

KURSUS UMRAH PERCUMA

Berita baik kepada para penjawat awam. Kursus yang kami tawarkan ini merupakan salah satu medium untuk anda penuhi tuntutan pelaksanaan pek...