Tuesday, January 29, 2013

PENJENAMAAN HALAL DALAM PERKEMBANGAN INDUSTRI MAKANAN MALAYSIA


PENJENAMAAN HALAL DALAM PERKEMBANGAN INDUSTRI MAKANAN MALAYSIA[1]

Halal Branding In The Development Of Halal Food Industry

Norazilawati Md Dahlal[2]
Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV)
Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan
Universiti Sains Malaysia
11800 USM, Pulau Pinang, Malaysia
E-mel: norazilawatimddahlal@gmail.com

ABSTRAK

Kertas kerja ini membincangkan mengenai dua perkara penting yang terlibat dalam membangunkan penjenamaan halal dalam industri makanan. Pertama, mengkaji konsep halal yang digunakan dalam industri makanan. Kedua, membincangkan pelaksanaan yang dilakukan dalam membangunkan industri makanan melalui penjenamaan halal ini. Sejajar dengan pertambahan umat Islam global, penjenamaan halal menerusi logo dan sijil halal sesuatu produk yang dihasilkan menjadi keutamaan dalam kalangan pengusaha industri makanan berdasarkan kesedaran umum tentang keistimewaan istilah halal ini. Kedua-dua perkara tersebut telah menjadi penggerak kepada perkembangan industri makanan halal di Malaysia diteliti. Penelitian ini dibuat dengan mengkaji penulisan-penulisan pembangunan halal oleh para sarjana tempatan dan antarabangsa serta dari sumber-sumber penerbitan berkala yang berkaitan. Akhir sekali, kertas kerja ini merumuskan bahawa walaupun konsep halal berbeza mengikut bidang pengamal industri makanan halal, usaha membangunkan industri halal serta melahirkan idea-idea baru untuk meletakkan halal sebagai jenama utama dalam pasaran makanan halal global sentiasa diperjuangkan.
BIBLIOGRAFI

Ahmad, R. W. (2004). Halal Perspective. The Halal Journal, Vol. 3.
Al-Qardhawi (1998). Peranan Nilai dan Akhlak dalam Ekonomi Islam. Terjemahan Mufti Labib & Arsil Ibrahim. Kuala Lumpur: Blue-T.
Asmak Ab Rahman (2009). Sekuriti Makanan Dari Perspektif Syariah. Jurnal Syarah, Jilid 17, Bil. 2, 299-326.
Azrina Sobian (2006). Perbaiki Sistem Pemasaran Produk Halal. Utusan Malaysia, 30 Jun 2006.
Burhan, A. (2000). Consumer behaviour and religiosity of Muslim community in Klang Valley: Consumer perception on halal and non-halal in products and services. University Malaya. Tidak diterbitkan.
E-Halal (2010). Portal Rasmi Halal Malaysia. Diakses dari http://www.halal.gov.my pada 31 Ogos 2010.
E-Halal Organization (2010). Your Ultimate Guide to the World of Halal Food. Diakses dari http://www.ehalal.org/index.html pada 4 Jun 2010.
Fischer, Johan (2008). Proper Islamic Consumption: Shopping Among the Malays in Modern Malaysia. Copenhagen: Nias Press.
Hayati@Habibah Abdul Talib & Khairul Anuar Mohd Ali (2008). Aspek Kualiti, Keselamatan dan Kesihatan di Kalangan PKS Makanan: Satu Sorotan Kajian. Jurnal Teknologi, 49(E) Dis. 2008: 65-67.
Husna, M. (2007). It is a matter trust. Forward, Vol. 11, 39.
Jinap Selamat et. al. (2002-2003). Malaysia in Pasific Food System Outlook 2002-2003. Tidak diterbitkan.
Laporan Ekonomi (2004/2005). Bab2: Prestasi dan Prospek Ekonomi. Kementerian Kewangan Malaysia. Diakses dari http://www.treasury.gov.my/pdf/ ekonomi/le/ 0405/ bab2.pdf pada 19 Disember 2011.
Laporan Ekonomi (2007/2008). Bab 1: Pengurusan dan Prospek Ekonomi. Kementerian Kewangan Malaysia. Diakses dari http://www.treasury.gov .my/pdf/ ekonomi/le/0708/bab1_0708.pdf pada 23 Disember 2011.
MIDA, (2007). Laman Rasmi Malaysian Industrial Development Authority. Diakses dari http://www.mida.gov.my pada 28 Ogos 2007.
Mohamed. S. (2001).  Marketing niche for halal food supply: framework for the establishment of an international halal food market. Food Security from the Islamic Perspective, 1-21. Tidak diterbitkan.
Mohd Akbal Abdullah & Rafiuddin Afkari (2011). Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Dalam Menghadapi Serangan ACPTA. Kertas kerja dibentangkan di Seminar Internasional Universitas Islam Indragiri pada 15 Jun 2011.
Mohd Ali Mohd Noor, Hairunnizam Wahid & Abd. Razak Dan (2011). Strategi Ke Arah Peningkatan Daya Saing Produk Makanan Halal Di Malaysia. Diakses dari http://www.ukm.my/hairun/kertas%20kerja/produk%20makanan%20 halal.pdf pada 25 Disember 2011.
Mohd Ali Mohd Noor, Hairunnizam Wahid dan Abd. Razak Dan (2011). Strategi ke arah peningkatan daya saing produk makanan halal di Malaysia. Universiti Kebangsaan Malaysia. Diakses pada 21 Mac 2012 dari http://www.ukm.my/hairun/kertas%20kerja/ produk%20makanan%20halal.pdf
Mohd Rosli Abdul Aziz, 1998. Suasana Ekonomi Semasa: Hala Tuju Sektor Pertanian Komersial Malaysia. Kertas kerja dibentangkan di Seminar Pembangunan Usahawan Wanita Dalam Industri Berasaskan Pertanian.
Mohd Yusrin Mohamed Yusof (2010). Hab Halal: Kajian Terhadap Industri Makanan Halal Di Malaysia. Kolej Perniagaan, Universiti Utara Malaysia. Tidak diterbitkan.
Muhyidin Mohd Yassin (2010). Mempekasakan Ekonomi Ummah Melalui Pemantapan Jaringan Tempatan Dan Penerokaan Berkesan Dalam Pasaran Global: Persiapan Mendepani Cabaran Baru Ekonomi Dunia. Ucapan Persidangan Kongress Ekonomi Islam ke-3 pada 12 – 15 Januari 2010.
Nik Maheran Nik Muhammad, Filzah Md Isa dan Bidin Chee Kifli (2009).  Positioning Malaysia as Halal-Hub: Integration Role of Supply Chain Strategy and Halal Assurance System. Asian Social Science, Jilid 5, Bil. 7.
Nor Aini Idris. 2004. Laporan IRPA: Cabaran Industri Pemprosesan Makanan Halal Bersaiz Kecil dan Sederhana Menghadapi AFTA. Jabatan Ekonomi Pembangunan, Fakulti Ekonomi, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tidak diterbitkan.
Norman Ali & Alisa Wanwang (2002). Halal Food: Thai Halal Food Products and International Market. Karlstad Business School, Sweden. Tidak diterbitkan.
Pang, F. & P. S. Toh. 2008. Hawker Food Industry: Food Safety/Public Health Strategies in Malaysia. Nutrition and Food Science. 38 (1): 41-51.
Raja Adam, Z. (2006). Seizing Opportunities in Lucrative Halal Business. New Straits Times, 6 May 2006, 44-41.
Sazelin Arif (2009). Keupayaan Pemasaran dalam Kalangan Pengusaha Kecil Makanan di Melaka Tengah: Satu Kajian Awal. Pusat Bahasa & Pembangunan Insan, Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM). Tidak diterbitkan.
Siti Norlina Muhamad et al. (2005). Kecenderungan Ibubapa Muslim Terhadap Pemakanan Halal. Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial, Universiti Teknologi Malaysia. Tidak diterbitkan.
Zawanah Muhammad, Munir Md. Salleh & Abdul Muhaimin Mahmood (2011). Halal: Antara Tuntutan Agama dan Strategi Ekonomi. Diakses dari http://www.islam.gov.my/ muamalat/sites/default/files/kertas_ilmiah/2010/04/halal_antara_tuntuan_agama_dan_strategi_ekonomi.pdf pada 26 November 2011
Zunirah Talib, Suhaiza Zailani and Yusserie Zainuddin (2010). Conceptualizations on the Dimensions for Halal Orientation for Food Manufacturers: A Study in the Context of Malaysia. Pakistan Journal of Social Sciences Jilid 7, Bil. 2, 56-61.[1]
Kertas kerja ini dibentangkan di Workshop Antarabangsa Pembangunan Berteraskan Islam Ke-5 (WAPI 5) 2012 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia pada 10 April 2012.

[2] Norazilawati Md Dahlal merupakan pelajar Sarjana Pengurusan Pembangunan Islam di Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV), Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan, Universiti Sains Malaysia.

2 comments:

ruqayya rahman said...

salam kak. saya sedang buat kajian tentang penjenamaan halal kak. boleh tak nak phone kak, utk chat2 minta khidmat nasihat ke. klu boleh, email ye. :) ruqayya.asianreporter@gmailcom

ruqayya rahman said...

salam kak, saya sedang buat research pasal penjenamaan halal. boleh tak kalau saya nak numb kak atau fb ke untuk chat pasal ni.. tq ye..

email: ruqayya.asianreporter@gmail.com

KURSUS UMRAH PERCUMA

Berita baik kepada para penjawat awam. Kursus yang kami tawarkan ini merupakan salah satu medium untuk anda penuhi tuntutan pelaksanaan pek...