Saturday, September 17, 2011

PEMBERSIHAN JIWA

Proses pembersihan jiwa ini haruslah menuruti beberapa langkah seperti berikut :-


  1. Taubat
  2. Muraqabah
  3. Munasabah
  4. Mujahadah

Surah Yusuf : 53
" Dan tiadalah aku berani membersihkan diriku. Sesungguhnya nafsu manusia itu sangat menyuruh melakukan kejahatan kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku maha Pengampun lagi Penyayang."

Seorang pendidik haruslah terlebih dahulu membimbing manusia kepada Tuhannya. Menerusi pembersihan jiwa, akan lahirlah akhlak-akhlak Islam yang menjadi penyuluh kepada jiwa para murid.

~~~Sorry for any inconvenience. This website is under construction~~~

No comments:

PERJALANAN PHD MENJADIKAN AKU SEORANG INSAN

Tanggal 10 Ogos yang lalu, saya menjalani peringkat terakhir pengajian PhD saya iaitu viva-voce . Gementarnya hanya Tuhan saja yang tahu. D...