Wednesday, January 29, 2014

Penang International Halal Expo & Conference 2014

Assalamualaikum wrt.

Alhamdulillah, tahun ini merupakan tahun ke-4 saya terlibat secara langsung dalam acara tahunan expo dan conference halal yang dianjurkan oleh Halal Penang. Acara dilangsungkan pada 17 - 19 Januari lalu dengan bertemakan 'Halal Ingredients: The Key To Market Expansion'. Sejak setahun lalu, saya hanya menyertai organisasi Halal Penang sebagai sekretariat PIHEC bermula minggu terakhir persiapan acara disebabkan komitmen saya sebagai seorang pelajar. Walau bagaimanapun, ia tetap merupakan peluang untuk menimba pengalaman yang cukup bermakna serta penghargaan dari pihak organisasi di atas kepercayaan dan keyakinan yang diberikan kepada saya untuk sama-sama menguruskan acara berperingkat antarabangsa ini.

Selama menjalani kajian dalam bidang pengurusan halal, pengalaman dalam jangka waktu yang singkat ini memberikan sedikit sebanyak kefahaman tentang realiti semasa keperluan untuk menyempurnakan pengurusan industri halal. Pengurusan industri halal adalah tuntutan fardhu kifayah juga merupakan satu cabang dalam mekanisma pengurusan pembangunan berteraskan Islam di Malaysia. Bagaimana saya katakan pengurusan industri halal merupakan salah satu cabang dalam mekanisma pengurusan pembangunan berteraskan Islam?

Sedikit perkongsian mengenai kemunculan disiplin pengurusan pembangunan berteraskan Islam. Pembangunan berteraskan Islam merupakan satu disiplin baru yang muncul pada sekitar tahun 70-an yang lalu didorong oleh dua faktor utama. Pertama, berlaku suntikan rasa kesedaran dalam kalangan umat Islam ekoran era kebangkitan semula Islam pada akhir dekat 60-an dan awal awal dekat 70-an. Era kebangkitan semula Islam ini merujuk kepad komitmen umat Islam dari aspek pengkajian, pemahaman, penghayatan, pelaksanaan dan perkembangannya. Sejak dari itu, usaha-usaha melaksanakan prinsip-prinsip Islam dalam segenap aspek kehidupan dilihat makin giat dan serius dilakukan. Kedua, walaupun pelbagai pendekatan telah diterapkan dalam pelaksanaan Islam ini namun masih kelihatan wujudnya kemelut-kemelut pembangunan yang semakin meruncing. Isu-isu sosial seperti penyalahgunaan kuasa, rasuah, kerosakkan akhlak dan sebagainya semakin membimbangkan. Kesannya, ia mendorong umat Islam khususnya para cendiakawan berfikir semula bentuk dan kaedah pembangunan yang seharusnya dilaksanakan. Umpamanya dalam pembangunan industri halal kini makin menunjukkan usaha serta hasrat yang cukup gigih untuk mengeluarkan makanan halal bagi menampung keperluan umat Muslim. Namun, dalam kegigihan usaha ini dilaksanakan masih tetap kedengaran isu-isu integriti halal seperti kesalahan menggunakan sijil dan logo palsu dan penggunaan bahan tidak halal bagi produk yang telah disahkan halal. Bagi penggiat industri halal mahu pun pengguna, tentunya mencari satu kaedah pembangunan yang mampu menjamin integriti dan kredibiliti pengurusan halal.

Konsep halal yang diaplikasikan dalam sistem kualiti makanan merupakan satu konsep yang diperkenalkan oleh Islam. Dalam al-Quran, konsep halal dinyatakan dalam surah-surah sepeti al-Baqarah (2:168), al-Maidah (5:4-5, 87-88 & 96), an-Nisa (4:160), al-A’raaf (7:157), al-Anfal (8:69), an-Nahl (16:114), at-Tahrim (66:1) dan al-Hajj (22:30). Selain makanan dan minuman, halal juga disebut untuk menjelaskan persoalan yang berkaitan muamalah, kekeluargaan, perkahwinan, kepenggunaan, dan rezeki. Maka dengan itu, usaha menguruskan pembangunan industri halal ini tidak terlepas daripada pelaksanaan prinsip-prinsip Islam secara menyeluruh. Ia tidak boleh dilaksanakan sekadar melalui penerapan secara dasar yang kelak bakal merumitkan lagi sistem pengurusan dengan pelbagai masalah sosial. Tidak hairanlah kenapa aplikasi halal dalam urusan harian khususnya pengenalpastian makanan dan barang gunaan halal tidak mampu membentuk keperibadian muslim yang ideal.

Atas dasar ini, pengurusan pembangunan industri halal baik dari aspek makanan mahupun perkhidmatan Islam perlu dilaksanakan melalui prinsip-prinsip pembangunan berteraskan Islam. Pengurusan pembangunan berteraskan Islam merujuk kepada pengurusan pembangunan holistik yang bertunjangkan kepada ketauhidan terhadap Allah SWT, dan berlandaskan tasawur Islam serta bersumberkan epistemologi Islam.  Pelaksanaan pengurusan ini menyatukan aspek material dan spiritual dan menggunakan penilaian fikizal dan roh secara sepadu. Tanpanya, usaha pembangunan industri halal dilihat tidak sempurna dan tidak mampu menyelesaikan masalah berkaitan akhlak muslim dan pengurusan berkaitan Islam.

Dalam mengamati realiti kehidupan sekarang, tanpa sedar usaha gigih untuk memartabatkan Islam dalam segenap aspek kehidupan dengan pengabaian aspek kerohaniah semasa menjalani aktiviti pengurusan telah mengundang pelbagai masalah. Sebagai satu ilmu baru, pelaksanaan pengurusan pembangunan berteraskan Islam dalam aktiviti pengurusan industri halal ini tentunya mempunyai banyak lompang untuk diperbaikan dan boleh diperkemaskan lagi. Pelaksanaan ini sangat memerlukan sokongan dan usaha dari semua pihak di semua peringkat. InsyaAllah, ia bakal direalisasikan dengan bantuan dan izin Allah SWT beserta keredhaan Nya untuk jaminan saham di dunia dan juga di akhirat.

Wallahu'alam.

Rujukan

Fadzila Azni Ahmad. (2010). Kaedah pengurusan institusi pembangunan berteraskan Islam di Malaysia. Shah Alam: Pusat Penerbitan Universiti, Universiti Teknologi MARA.
Muhamad Syukri Salleh. (2003). Tujuh prinsip pembangunan berteraskan Islam. Kuala Lumpur: Zebra Editions Sdn. Bhd.Bersama team sekretariat PIHEC dan selebriti jemputan Chef 'Ammar

No comments:

KURSUS UMRAH PERCUMA

Berita baik kepada para penjawat awam. Kursus yang kami tawarkan ini merupakan salah satu medium untuk anda penuhi tuntutan pelaksanaan pek...